Type 9

Type 9

Helt kort

Type 9 er tilpasningsdygtige, sympatiske og afslappede. De har specialiseret sig i at opdage spændinger og finde måder at mægle og sprede konflikter. De er orienterede mod inklusion, konsensus og harmoni og udmærker sig ved at forstå og værdsætte forskellige perspektiver og mægle mellem dem for at løse stridigheder og opretholde fred.
De er oprigtigt omsorgsfulde og uselviske, og deres specifikke “superkraft” ligger i at yde standhaftig støtte til andre på en måde, der gør alle omkring dem føler sig beæret og inkluderet.

Typens akilleshæl

Som med alle de arketypiske personligheder repræsenterer Type 9’s gaver og styrker imidlertid også deres “fatale fejl” eller “akilleshæl”. De kan overtilpasse sig andre og dermed have svært ved at registrere deres egne ønsker og hævde deres egne dagsordener. De står i vejen for sig selv ved fokusere for meget på hvad andre ønsker. Ved at tilpasse sig andre og undgå konflikter for at opnå komfort, ender de med at blive døve for deres egen indre stemme. Men når de kan lære at vågne op til sig selv, få adgang til deres eget indre kompas og igangsætte handling på egne vegne, kan de balancere deres opmærksomhed på andre med evnen til at handle til støtte for sig selv.

Karakteristika

Overtilpasning og sammensmeltning

Den udprægede vane hos type 9, hvor de tilpasser sig andre, repræsenterer en “overgivelse eller overtilpasning,” fordi 9’erne ikke bare møder andre halvvejs, men mister deres evne til at få adgang til deres egne holdninger. De giver fuldstændig efter og smelter sammen med den anden – ofte uden at nogen ved, at de har gjort det.

Resignation

I hjertet af 9’erens coping strategy hvor de  “følger med for at undgå konflikter” har de tendens til at give afkald på sig selv, så de ikke får det de gerne vil. 

Ubeslutsomhed

Type 9 har tendens til ikke at have kontakt til deres interne guide. Derfor kan de have ekstremt svært ved at mærke efter hvad der er det rigtige, eller hvad de vil, når der skal træffes beslutninger. 

Afslappet/venlig

Ulempen ved at tilsidesætte dine egne ønsker for at tilpasse dig andres agenda er at du bliver mere og mere disconnected fra dig selv.
Fordelen er, at folk synes du er venlig, rar og nem at være sammen med.

Harmoniskabende

Type 9 formår med sit rolige sind og fokus på fred, at skabe omgivelser i harmoni.

Inkluderende

Eftersom type 9 ikke ønsker at skabe konflikter med andre, sikrer de sig at alle i en gruppe bliver hørt.

Fokus

Type 9 fokuserer på andre mennesker, det der foregår omkring dem og på at undgå konflikter og opnå harmoni.
9’ere tuner typisk ind på hvad andre mennesker ønsker, men har ikke en klar fornemmelse af hvad de selv ønsker. 

Tanker og følelser

Type 9 fokuserer på at komme godt ud af det med andre mennesker uden at rokke for meget ved båden og skabe konflikt. De er følelsesmæssigt rolige og har ikke mange ekstreme følelser. På trods af at de er vredes typer, kan 9’ere ofte ikke føle deres egen vrede særlig tit. Ubevidst dis-associerer de sig med vreden for at undgå konflikt og afstand til andre. I stedet har vreden tendens til at komme til udtryk i en mere undertrykt form, som stædighed eller passiv aggressivitet. Af og til kommer der måske store ophobede vredesudbrud, som kommer bag på omgivelserne lige såvel som på 9’eren selv.

Adfærd

Type 9 kan lide at “gå med strømmen”, og de tilgodeser automatisk andres dagsordener for (ubevidst), at undgå et give udtryk for (og endda registrere) egne præferencer, der måske vil føre til en konflikt. Hvis de senere fornemmer egne latente ønsker, kan de godt reagere med passiv modstand. 
De kan ikke lide at føle sig kontrolleret, men kan godt lide struktur og klare autoritetslinjer. De er gode mæglere, fordi de har nemt ved at se alle sider af en sag og naturligt finder et fælles grundlag i modstridende synspunkter.

27 undertyper

Tre forskellige varianter

Type 9 - Overlever

Appetit

I stedet for at føle en kontinuerlig forbindelse til deres følelser, ønsker og styrke har Overlever 9’erne fokus på fysisk komfort og rutine aktiviteter som f.eks. at sove, spise, læse med videre. Overlever 9’ere er praktiske, konkrete mennesker, der fokuserer på hverdagsting fremfor abstraktioner.

Type 9 - Social

Deltagelse

Social 9’ere deltager i gruppen. De har et rigt indre liv hvor de udøver mental dovenskab. For udadtil er de hårdtarbejdende for at være en del af de forskellige grupper i deres liv. 
De elsker sjov, er sociale og omgængelige. Social 9’ere kan være arbejdsnarkomaner. der prioriterer gruppens behov over deres egne. Dette høje aktivitetsniveau gør, at de er har en modsatrettet adfærd i forhold til de to andre varianter af type 9.

Type 9 - Sexual

Fusion

En-til-en 9’ere udtrykker passionen dovenskab ved at fusionere eller smelte sammen de mennesker de er tætte på.
En-til-en 9’ere adopterer ubevidst andres holdninger, meninger og følelser fordi det kan føles for overvældende at stå alene. Disse 9’ere er typisk rare, blide, generte personer som ikke er særligt selvhævdende.

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, så vi kan se, om jeg er den rette til at hjælpe dig.
Vil du have en gratis og uforpligtende samtale?