Enneagrammet i virksomheder

Enneagrammet i virksomheder

Motivation og trivsel

Med fokus på individuel motivation, tilfører det værdi til medarbejderens engagement, forandringsledelse, organisationskultur, teamudvikling og organisatorisk sammenhæng.

Enneagrammet muliggør arbejdet med personlig udvikling af ledere og medarbejdere og anvendes på alle niveauer i organisationen, lige fra receptionisten, ledere til bestyrelse.

Enneagrammet i virksomheder

Sikrer en komplet teamrejse

Enneagrammet giver indsigt og data til at starte en fælles teamrejse mod fælles værdier og fælles mål med øje for den enkeltes potentiale.

Fra konflikt til samarbejde

De fleste konflikter opstår på grund af misforståelser eller manglende opmærksomhed. Enneagrammet synliggør potentielle konflikter og hjælper til konstruktiv dialog fremfor konflikt.

Unikke tilpassede udviklingstips

Succesrige organisationer og teams har fælles værdier, normer og overbevisninger. Det hjælper den enkelte til at se sin værdi og formål. Enneagrammet giver unikke tips til at udvikle teamet.

Opbygger tillid

Når man arbejder med Enneagrammet I et team opstår en dybere tillid og fortrolighed. Det forbedrer samarbejdet, den kollektive læring og den samlede effektivitet.

Værdsættelse af forskelligheder

Effektive teams forstår at udnytte kollegernes forskelligheder og styrker. Enneagrammet hjælper til at værdsætte forskellighederne og giver praktiske tips til at arbejde med hver enkelt.

Skab varig forandring

Teamudvikling bør ikke kun adressere og ændre den konkrete udfordring. Der skal være en større forståelse af sig selv og teamets dynamik. Det gør dem I stand til fremover selv at løse problemer kontruktivt. Enneagrammet fokuserer på årsag til Adfærd og muliggør derfor en grundlæggende og varig forandring.

Leder udvikling

Autentisk og empatisk

Der er store krav til fremtidens ledere. Det er ikke nok at give strategisk klarhed, uddelegere og udstikke KPI’er. Der er langt større behov for empatiske ledere der formår at give individuel vejledning, leder forandring og engagement, fremmer mangfoldighed og inklusion. En vigtig barriere for dette, er den enkelte leders egen selvbevidsthed og evne til at ændre sig. Der er ikke behov for yderligere horisontal udvikling (tilføjelse af nye kompetencer). Det er tid til vertikal udvikling med fokus på selvbevidsthed, Emotionel intelligens og opmærksomhed på deres autentiske selv. Med Enneagrammet er der fokus på den individuelle ledelsesstil, der anerkender ni (eller 27) forskellige former for ledelse.

Talentudvikling

Coaching og kompetenceudvikling

For effektivt at udvikle talenter skal vi ikke kun se på den horisontale udvikling (med flere kompetencer), men i lige så høj grad kigge på den vertikale udvikling hvor vi skaber en personlig udviklingsvej og -strategi for hver enkelt. Det kan en udfordring for lederen at vide præcis hvad hver enkelt medarbejder skal arbejde med.
Enneagrammet giver udviklingsstrategier for hver type (27 forskellige individuelle undertyper), som ledere og mentorer kan diskutere og anvende med de personer, de arbejder med. Dette giver mulighed for en personligt tilpasset rådgivning, hvor medarbejderen kan tage ejerskab af sin egen udvikling.
Enneagrammet tilbyder også en linse for ledere til at forstå, at deres egne værdier, motiver og foretrukne læringsstil ikke altid er rigtige for andre, og til at tilpasse deres udviklingsstrategier baseret på en robust, datagrundlagt rapport.

Medarbejder formål

Purpose og meningsfuldhed

Mange organisationer har investeret både tid, ressourcer og energi i at opbygge et bæredygtigt formål.

I fremtidens ledelse er det en nøgleprioritet at dette formål bliver synliggjort på medarbejderniveau. Det vil hjælpe til en lav personaleomsætning samt en høj effektivitesgrad. Ansvaret for dette ligger hos den nærmeste leder og team. Enneagrammet angiver de røde flag og advarselsskilte for overbelastning, udbrændthed og dis-engagement hos medarbejderne samt et billede af medarbejderens og teamets blindspots.  Med denne indsigt kan lederen sætte ind, præcis hvor udfordringen er

Kultur

Trivsel og værdier

Virksomhedens kultur og formål er nøglen til konkurrencemæssige fordele i fremtidens.  Organisation. Enneagrammet giver mulighed for at analysere og undersøge de underliggende overbevisninger, der danner det organisatoriske DNA.
Enneagrammets kulturværktøjer:

  • Afslør ‘udfordringerne’ der ligger til grund for din virksomhedskultur, og få de vigtigste udviklingsmæssige handlinger for at ændre den
  • Kortlæg kulturer og subkulturer bygget på forskellige værdier, i forskellige dele af organisationen
  • Identificer og navngiv de begrænsende overbevisninger, værdier eller frygt, der kan holde din kultur ‘fast’ og modvillig over for ændringer

Forandringsledelse

Modstand mod forandringer

En Enneagram team profil er et værktøj, der kan synliggøre modstand eller motivation ved roden af problemet. Det betyder at der ikke længere symptombehandles, men at selve problemet bliver løst. Enneagrammet er mere end en personlighedsmodel. Med Enneagrammet får du også et overblik over en proces, der kan anvendes til at styre en målrettet forandringsproces.

For at ændre adfærd skal vi først forstå, hvorfor mennekser opfører sig som de gør – noget de måske ikke er opmærksomme på selv! Ved at arbejde ind i de dybeste niveauer af modstand og motivation tilbyder Enneagrammet værktøjer til at løse eller endda opløse konflikter og til at omformulere forandring til noget positivt. Enneagrammets mangfoldighed muliggør, at man i langt højere grad kan udnytte de forskellige typer af mennesker (drivere, visionærer, relationsbyggere, analytiske typer). Det kan dermed indarbejdes i forandringsprocessen gennem en robust forskningsbaseret proces.

Teams

Samarbejde og trivsel

Samarbejdende teams er essentielle i succesfulde organisationer. Kravene til agility, hurtige ændringer og samarbejde får derfor mange organisationer til at re-designe deres strukturer med mindre hierarki og mere flade teamstrukturer.

Denne stigning i teamwork og samarbejde betyder mere individuel ansvarlighed for medarbejderne, for sig selv og hvordan de interagerer med andre i teams. Det kræver både høj EQ og opmærksomhed. Enneagrammet giver dyb

indsigt i både individuel kultur og teamkultur og værdier. Det giver teamet en dybere forståelse af sig selv og hinanden og fremhæver potentielle muligheder for at vokse og udvikle sig.

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, så vi kan se, om jeg er den rette til at hjælpe dig.
Få en gratis og uforpligtende samtale?