Type 6

Type 6

Helt kort

Type 6 repræsenterer prototypen på den universelle menneskelige tendens til at trække sig sammen i frygt og udvikle en personlighed, der vil beskytte os, når vi er unge. Det svarer til følelsen af den forståelige frygt, der er forbundet med at være en lille person i en stor verden. Psykologer taler om “grundlæggende tillid” som et tidligt vækststadium, der er nødvendigt for at føle en følelse af velvære i verden. Hvis vi ikke kan opnå et vist niveau af tro og tillid til vores miljø, er det svært (eller umuligt) at leve vores liv og udvikle vores iboende kapaciteter.

Typens akilleshæl

Type 6  arketypen illustrerer ligesom den almindeligt kendte sætning “kæmp eller flugt” det grundlæggende spektrum af normale menneskelige reaktioner på frygt. (Nogle gange er “frys” også inkluderet som en grundlæggende reaktion på frygt, som i “kæmp, flugt eller frys.”)
Som hos alle dyr er det klart, at frygt repræsenterer en vital overlevelsesmekanisme hos mennesker, idet den advarer os om tilstedeværelsen af ​​fare. I de tre Type Seks undertype personligheder ser vi, hvordan tre grundlæggende, men distinkte, reaktioner på frygt former personligheden.

Karakteristika

Hyper vigilant

Type 6 er af natur, næsten konstant “på vagt” over for tegn på fare og trusler.

Teoretisk orienteret

Type 6 lever i intellektets rige, ikke kun som en metode til at løse problemer, men også som en måde at “problemsøge” i et forsøg på at føle sig sikker.

Autoritetssøgende

6’ere lever i en hierarkisk ambivalent verden, hvor de både elsker og hader autoriteter. Det afspejler den tidlige oplevelse af både at elske en forælder og hade at blive domineret eller på en eller anden måde straffet af den samme forælder.

Tvivl og ambivalens

I type 6 er der en indgroet tendens til at tvivle og stille spørgsmålstegn ved næsten alt. Dette afspejler både en angst for andres hensigter og et behov for at føle sig tryg ved at teste og mentalt vurdere mennesker og ideer.

Modsat tænkning

Type 6 giver naturligt udtryk for den modsatrettede holdning af hvad andre siger eller mener. Dette er et ubevidst forsøg på at lede efter det rigtige svar samt en måde at forsvare sig på, så de ikke kommer til at ligge under for andres dominans eller mening. 

?

?

Fokus

Type 6 fokuserer på det der kan gå galt og lægger strategier og forbereder sig på det. Måske har de i en tidlig alder oplevet fare og har derfor udviklet en strategi der centrerer om at identificere trusler og at overkomme frygt.

Tanker og følelser

Type 6 er analytiske og strategiske i deres tankegang, i forhold til, hvordan man håndterer usikkerhed for at føle sig trygge. De tænker tingene grundigt igennem. Ind i mellem i en sådan grad at det ender med analyse paralyse. Det vil sige, de kommer aldrig til en konklusion.
Bortset fra frygt har de ofte svært ved at have adgang til andre følelser, på trods af at de er de mest følende af hovedtyperne. 

Adfærd

Type 6 har det godt med at der er en god autoritet, men kan godt være mistænksomme over for og gøre oprør mod virkelige autoriteter. De kan være hårdarbejdende og opsat på kontrol og præstationer, mens andre har svært ved at få tingene gjort og blive fanget i ubeslutsomhed, konstante udsættelser og frygt for succes.

27 undertyper

Tre forskellige varianter

Type 6 - Overlever

Varme

Overlever 6’ere passionen Frygt gennem et behov for beskyttelse, for venskab og at knytte sig til andre. I deres søgen efter beskyttende alliancer bestræber Overlever 6’ere sig på at være varme, venlige og troværdige, hvorfor de bærer navnet “Varme”. Denne mest “fobiske” af 6’erne har svært ved at udtrykke vrede, føler sig usikker og nages med en masse tvivl på sig selv. For Overlever 6’ere manifesterer frygt sig som usikkerhed, og de fokuserer på relationer som en måde at føle sig tryggere i verden på.

Type 6 - Social

Pligt

Social 6’ere Sixes udtrykker frygt gennem et behov for at kunne håndtere angsten ved at stole på abstrakt fornuft eller ideologier som referenceramme. At følge autoriteter ved at kende reglerne, hjælper dem til at føle sig trygge i verden. I modsætning til Overlever 6’eren er denne 6’er mere selvsikker og kan næsten være “for sikker” på tingene. Dette er deres måde at håndtere angsten for usikkerhed på. Sociale 6’ere fokuserer på præcision og effektivitet. De overholder, hvad end retningslinjerne er, og føler sig dermed beskyttet af en form for beskyttende myndighed.

Type 6 - Sexual

Rebelsk

En-til-en 6’ere udtrykker frygt ved at gå imod frygten. Det gør de ved at blive stærke og til tider intimiderende. Disse 6’ere stoler mere på sig selv end de andre og har den indre programmering, at når du er bange, er det bedste forsvar et godt angreb. De indtager en kraftfuld holdning, både i hvad de gør, og hvordan de ser ud, som en måde at holde fjenden på afstand. Deres angst dæmpes gennem dygtighed og parathed over for et angreb.

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, så vi kan se, om jeg er den rette til at hjælpe dig.
Vil du have en gratis og uforpligtende samtale?