Type 7

Type 7

Helt kort

De fleste mennesker beslutter sig for starte på personlig udvikling, for at lindre deres lidelse og finde lykke. Det, at blive bevidst om lidelsen er en central del af vækstprocessen. I løbet af denne rejse, må vi nødvendigvis se vores frygt og barndomssmerter i øjnene. For at nogen af ​​os kan blive alt, hvad vi kan være, er vi nødt til at finde modet til at se og omfavne visdommen og sandheden i mørket, såvel som lyset. For virkelig at udvikle os, må vi se vores frygt og vores skyggedele i øjnene. Denne hårde sandhed er, det som 7’erens udviklingsvej lærer os.

Typens akilleshæl

Som med alle de arketypiske personligheder repræsenterer Type 7’s gaver og styrker imidlertid også deres “fatale fejl” eller “akilleshæl”. Eftersom de har et talent for at omdanne “det negative” til “noget positivt” kan de komme til at ignorere vigtige data, der ikke passer til deres positive ramme.
Selvom de er sjove og underholdende kammerater, har 7’ere det svært, når deres relationer beder dem om at konfrontere problemer eller at håndtere smerten/ubehaget ved konflikt.
7’erne er rigtig gode til at brainstorme ideer. Men deres modvilje mod rutinemæssige og kedelige aspekter af livet, kan medfør at de bliver undviende, distraherede, uansvarlige og uforpligtede i langsigtede projekter.

Karakteristika

Selv-refererende

For type 7 er fokus på deres egen indre oplevelse – deres tanker, præferencer, ønsker, behov og følelser.

Positivt reframing/Optimistiske

Type 7 er naturligt i godt humør. De ser autoamtisk altid den positive side af ting. De er evigt optimistiske og helt ubevidst har de let ved at reframe negative ting til noget positivt.

Hedonisme

I 7’erens fokus på hedonisme er målet at fylde sig med nydelse, så de indgår lidelse.  Hvis en af dine centrale værdier er, at det at søge nydelse er et vigtigt og ønskværdigt mål i sig selv, kan du undgå at stille spørgsmålstegn ved den dybere motivation bag denne fråsende adfærd.

Rebelske

I betragtning af at type 7 ønsker at gøre, hvad de vil, når de vil og at de ikke bryder sig om begrænsniger påført af andre betyder det at de, ligesom de andre to hovedtyper er anti-autoritære.

Manglende fokus/disciplin

7’erens tendens til at undgå begrænsninger, leder også til udfordringer med at bevare fokus og selvdisciplin.

?

?

Fokus

Type 7 undgår ubehagelige følelser ved at fokusere på det der føles behageligt og ved at bevare et højt humør og energiniveau samt ved at reframe det negative til noget positivt.
En frygt for at blive fanget i ubehag er motivationen til at tænke hurtigt, at løse problemer kreativt og at fokusere på positive fremtidsmuligheder.

Tanker og følelser

Type 7 tænker hurtigt og er i stand til at finde synergier mellem meget forskellige subjekter. De formår lynhurtigt at skabe mentale associationer.
Følelsesmæssigt kan 7’erne godt lide at være i godt humør og at have det sjovt og bryder sig meget lidt om negative følelser som frygt, angst, tristhed, sorg, kedsomhed, smerte eller ubehag. Deres attitude er: “Hvorfor føle smerte, når man kan føle glæde?”. 

Adfærd

7’erne er energiske, hurtige, innovative og aktive. De har ofte mange interesser og aktiviteter, som de deltager i med begejstring. Type 7 kan godt lide at planlæggesjove ting og har altid flere alternativer klar, hvis en af tingene går hen og bliver for kedelig eller går i vasken.

27 undertyper

Tre forskellige varianter

Type 7 - Overlever

Netværk

Overlever 7’ere giver udtryk for frådseri ved at indgå alliancer og skabe muligheder for at opnå fordele. De er pragmatiske og selvcentrede og finder tryghed gennem netværk og ved at være opmærksomme på muligheder, der understøtter deres overlevelse.
Navnet “Netværk” refererer til deres måde at etablere et stærkt netværk af allierede, hvorigennem de skaber sikkerhed og tilfredsstiller deres behov.
De er glade og venlige, elsker fornøjelse og har en tendens til at få, hvad de vil have.

Type 7 - Social

Opofrelse

Den Sociale type 7 er den modsatrettede og giver derfor udtryk for frådseri gennem samvittighedsfulde bestræbelser på at være til tjeneste for andre.
De er bevidste om ikke at ville udnytte andre. De har et behov for at være gode og for at ofre deres egne behov, for at støtte andres behov. De elsker at blive opfattet som nogen der er gode til at ofre deres egne ønsker. De udtrykker et asketisk ideal og gør en dyd ud af at klare sig med lidt. De udtrykker idealisme og entusiasme som en måde at få sig selv til at føle sig aktive og værdsatte i verden.

Type 7 - Sexual

Fascination

En-til-en 7’ere udtrykker frådseri gennem et behov for at forestille sig noget bedre end den almindelige virkelighed. De frådser med ting fra en højere verden og er idealistiske drømmere med en passion for at leve i deres fantasi.
En-til-en 7’ere ser på tingene med en næsten forelsket optimisme og kan se verden gennem rosafarvede briller. De kan virke lettere naive og lette at hypnotisere. Lethjertede og entusiastiske fokuserer de på spændende muligheder og behagelige fantasier, og de tror på, at de kan alt.

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, så vi kan se, om jeg er den rette til at hjælpe dig.
Vil du have en gratis og uforpligtende samtale?