Type 4

Type 4

Helt kort

De naturlige styrker ved Type 4 inkluderer deres evne til at fornemme, hvad der foregår mellem mennesker på det følelsesmæssige plan, deres naturlige fornemmelse for æstetik og kreativitet og deres idealistiske og romantiske sensibilitet. 4’ere er meget empatiske og kan se skønheden og kraften i smertefulde følelser, som andre typer sædvanligvis undgår.
4’erens “superkraft” er, at de er naturligt følelsesmæssigt intuitive. Deres regelmæssige kontakt med deres eget følelsesmæssige terræn giver dem en masse komfort og styrke i at være i intense følelser og kan derfor hjælpe andre til at føle og acceptere deres følelser. Selvom det ville være forkert at tro, at alle 4’ere er kunstnere, eller at alle kunstnere er 4’ere, har de en kunstnerisk impuls, der sætter dem i stand til at se og reagere på poesien i livet og fremhæve for andre, hvordan hverdagsoplevelser kan anskues og formidles i kreative og endda transcendente måder.

Typens akilleshæl

Som med alle de arketypiske personligheder repræsenterer Type 4’s gaver og styrker imidlertid også deres “fatale fejl” eller “akilleshæl”. Nogle gange når type 4 overdriver deres fokus på smerte og lidelse, er det for at undgå en dybere, anderledes eller mere sandfærdig smerte . Mens de har en gave af følelsesmæssig følsomhed, kan de blive knyttet så meget til deres følelser, at det forhindrer dem i at tænke objektivt eller handle. De har så meget fokus på alt det, der mangler, at de kan være blinde for, hvad der er godt eller håbefuldt i en situation, ofte til deres egen skade. Men når de kan vågne op til de måder, hvorpå de dvæler i lidelse eller dramatiserer deres følelser som en måde at distrahere sig selv fra deres dybere kærlighed, kan de udtrykke en særlig form for visdom, der er baseret på dyb følelsesmæssig sandhed.

Karakteristika

Dårligt selvbillede

Type 4 tror på at at alt det gode er noget der forekommer udenfor dem. Det betyder at de ser sig selv som manglende positive træk og kvaliteter.

Fokus på lidelse

Deres fokus på lidelse er en form for selvforsvar og bliver udtrykt som deres fantastiske evne til at mærke dybe følelser.

Æstetisk sensible

Type 4 har en evne indenfor kunstneriske processer, som en måde at kommunikere den følelsesmæssige sandhed. Det falder dem naturligt at se det smukke i ting/situationer.

Følelsesmæssig sensitivitet og empatisk evne

Type 4 værdsætter følelsesmæssig intensitet og autencitet. De har dybe følelser og er modsat andre typer, komfortable i disse følelser, som for eksempel melankoli og tristhed.

Push-pull relationer

Type 4 har tendens til at idealisere deres elskede, når de er langt væk og skubber dem fra sig, når de er tæt på.

Følelsesmæssig dominans

Følelser er så stor en del af hvem type 4 tror de er. De kan derfor forledes til at tro at de ER deres følelser og overse, krop, tanker samt omgivelser.

Fokus

Type 4 fokuserer på deres egne følelser, andres følelser samt forbindelsen mellem mennesker. De føler sig mindre værd og forsøger derfor at idealisere nogle af de kvaliteter som andre har. 

Tanker og følelser

Type 4 værdsætter de autentiske udtryk af følelser. Deres tankemønstre fokuserer på det der mangler, i en given situation og på det de længes efter som efter deres målestål er ideelt og utilgængeligt.
De værdsætter meningsfulde interaktioner med udgangspunkt i ægte følelser. De har en skarp æstetisk sensibilitet som de ofte oversætter i en kunstnerisk form. De har imidlertid en tendens til at overidentificere sig med deres følelser og kan hænge fast i melankoli (eller vrede)

Adfærd

Type 4 kan enten være reserverede og tilbagetrukne eller energiske og aktive, eller begge. De er følelsesmæssigt intuitive, empatiske og intense. Mens specifikke adfærdsmønstre varierer alt efter undertype, er 4’erne  generelt ikke bange for konflikter. De vil arbejde utrætteligt, når de føler sig passioneret forbundet med noget, og kan se præcis, hvad der mangler.

27 undertyper

Tre forskellige varianter

Type 4 - Overlever

Hårdførhed

Overlever 4’ere er den modsatrettede 4’er. De lider længe og i stilhed. Dette er en person, der lærer at tolerere smerte og at undvære ting, som en måde at gøre sig fortjent til kærlighed. I stedet for at dvæle i misundelse, arbejder disse 4’ere hårdt på at få, hvad andre har. Overlever 4’ere er mere masochistiske end melodramatiske, kræver meget af sig selv, har et stærkt behov for at holde ud og har en passion for at arbejde hårdt for noget.

Type 4 - Social

Skam

Den Sociale 4’er lider mere, føler mere skam og er mere sensitiv end de andre to 4’ere. Dette skyldes følelsen af misundelse. Ubevidst anvender de en strategi hvor de forfører andre til at møde deres behov ved at skrue op for deres smerte og lidelse. De har en følelse af komfort ved at føle melankoli. Misundelse kommer også til udtryk idet de beklager sig meget, tager offerrollen og fokuserer på deres egen underlegenhed. Sociale 4’ere konkurrerer ikke med andre, men sammenligner sig med andre og føler at de er mangelfulde i forhold til dem.

Type 4 - Sexual

Konkurrence

En-til-en 4’ere får ubevidst andre til at lide, i forsøget på at løsrive sig fra egne smertefulde følelser af underlegenhed.
Ved at benægte deres lidelse og være mere skamløse end skamfulde, udtrykker de deres behov mere og kan stille krav til andre. Når de søger at være de bedste, udtrykker de misundelse i dens manifestation som konkurrence. De udtrykker “en misundelse, gennem deres ønsker”, og vender ubevidst deres smerte ved indre mangelfuldhed til følelser af vrede over ikke at få, hvad de har brug for fra andre.

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, så vi kan se, om jeg er den rette til at hjælpe dig.
Vil du have en gratis og uforpligtende samtale?