Executive coaching

Birgit-Ritter

Executive coaching for ledere, selvstændige og virksomhedsejere

Få personlig og professionel succes

Alle topledere har fra tid til anden brug for friske øjne på de problemstillinger, der fylder mest i hverdagen.
Som topleder kan det være nødvendigt med en uvildig og ekstern coach.

Et rum til sparring

En professionel sparringspartner, hvor du kan drøfte udfordringer og vanskeligheder

Med Executive coaching kan du tage seriøst fat på nogle af problemer, der begrænser eller hæmmer din forretning eller din udvikling som leder.

Omdrejningspunktet er toplederens behov i den aktuelle situation.
Sidegevinsten er, at den lærings- og udviklingsproces, der permanent er i gang hos de fleste topledere, forstærkes og accelereres.

Som sparringspartner for topledere er opgaven at bidrage med nye vinkler på de konkrete udfordringer, lederen står med. Det kan ske som planlagte møder over en afgrænset periode, som faste kvartalsvise- eller halvårlige møder eller løbende.

Hvorfor Executive coaching?

Få personlig og professionel succes

Executive coaching er en intens, udfordrende og åben proces, der kræver personligt mod og vilje til se virkeligheden, som den er.

Et forløb kan hjælpe dig til at få øje på og præcisere de områder, hvor du på en værdifuld måde kan udvikle og skærpe din ledelse.

Du  får et personligt overskud, fordi du begynder at arbejde bevidst og direkte med dig selv.

Du vil blive styrket i din ledelsesstil og fremstå langt stærkere og inspirerende over dine medarbejdere, bestyrelse, eksterne partnere osv.

Du vil blive skarpere til at håndtere relationer og blive bedre til at lede dine ansatte gennem konflikter og uoverensstemmelser på mere effektive og konstruktive måder.

Du vil blive opmærksom på hvordan din ledelsesstil påvirker dine ansatte og får nogle konkrete ideer til hvordan du kan udvikle dig.

Du får et fortroligt og personligt rum, hvor der er plads til at få talt om nogle af de ”svære ting”, som du tumler med som leder – og som privatperson.

Du får et professionelt og personligt modspil.

Executive coaching og medarbejdertrivsel

Virksomhedskulturen er afgørende for medarbejdernes trivsel. 
Som leder eller virksomhedsejer er det dig, der påvirker kulturen.

50 – 60 procent af det samlede sygefravær skyldes ifølge Stressforeningen dårligt psykisk arbejdsmiljø. Alene derfor er Executive coaching en god businesscase for dig som leder eller virksomhedsejer.

Covid-19 har påvirket hele arbejdsmarkedet og alle aspekter af vores liv.
Eftersom mange har oplevet bekymringer omkring sundhed, sikkerhed, jobsikkerhed, afbrydelse af uddannelses og økonomiske belastninger er det tydeligt, at vi ikke bare kan ignorere det følelsesmæssige aspekt. Det er nødvendigt med en reel ændring af den måde, vi leder på.

I mange år har overbevisningen været, at en dygtig leder fører an, uddelegerer og sætter retningen, mens medarbejderne følger pligtopfyldende efter. Alt det er blevet vendt på hovedet.

Skal du frem over have succes med din ledelse, er det nødvendigt at sætte fokus på de mere bløde værdier. Dem der mestrer disse, får succes med at lede både virksomheder og medarbejdere I fremtiden.

Strategi og Executive coaching

Fremtidens ledelse kræver andre kvaliteter

Ledelseslandskabet har ændret sig. De vigtigste keywords for ledelse anno 2022 er Empati, bæredygtighed og fleksibilitet.

Emotionel intelligens er ikke længere “nice to have”, men “need to have”. Det kræver først og fremmest selvindsigt.

Executive coaching hjælpe lederen til at skabe et trygt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat med mulighed for at give udtryk for deres meninger og bekymringer. Ledere skal være transparente og have realistiske forventninger. Det vil hjælpe dem med at skabe og bevare en tillidsfuld kultur.

Det viser sig faktisk at medarbejdere er mere engagerede, når ledelsen åbent og kontinuerligt kommunikerer med dem.

Vil du høre mere?

Lad os tale sammen, så vi kan se, om jeg er den rette til at hjælpe dig.
Få en gratis og uforpligtende samtale.